کالای فیزیکی

در کوچه باغ های بهشت

در کوچه باغ های بهشت

در کوچه باغ های بهشت

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

خدای متعال در قرآن مجید از دو بهشت نشان داده است؛ بهشتی اینجا و بهشتی آنجا؛ بهشتی برای دوستان و بهشتی برای خوبان. و این که: «آنان که از مقام پروردگار خود پروا دارند، هم اینجا، در بهشتند»؛

و آنان که به حضور آن حقیقت الاهیّه در خود امنیّت بخشیده (ایمان) و رعایت او را در رفتار خود می کنند، در بیشه زارهای نعمت اند؛ و آنان که خدای متعال را پاسداری کنند (تقوا) در جایگاهی راستین (نه خیالی و دروغین) ، نزد مالک و مَلِک توانگر خود هستند؛ «هستند» نه آن که «خواهند بود». حال، احکام (روش و شیوه ی) حضور در آن بهشت و معیشت در آن چگونه است؟