کالای فیزیکی

غرائب قرآن و قرناء آن

غرائب قرآن و قرناء آن
غرائب قرآن و قرناء آن
غرائب قرآن و قرناء آن

غرائب قرآن و قرناء آن

ناموجود
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

منزلت قرآن در ساحت حیات الهی انسان و اهمیت معرفت النفس و لزوم قرار دادن نبی و نصب خلیفه و راه های شناخت نبی و خلیفه او و دلائل اثبات حقانیت شریعت حضرت ختمی مرتب از موضوعاتی است که در تبین آن منزلت از آن یاد شده .معرفی قرآن از زبان قرآن و وجوه اعجاز آن سبب قرار دادن این حجت الهی در قالب کلام ، فهم قرآن و تفسیر آن، و راه های شناختن عالم به علم آن مطالبی است که در این کتاب از آنها گفتگو شده است.