کالای فیزیکی

مخزن البکاء

مخزن البکاء

مخزن البکاء

ناموجود
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

«مخزن البکاء» اوّلین مقتلی است که در اقتفای ساختار شکنی «اسرار الشهادات» توسط عالم و فقیه و مفّسر و محدّث بزرگ مولی محمّد صالح برقانی (م 1271-ق) تألیف شده است.

«اسرار الشهادات» به عربی تألیف شده و لذا استفاده از آن در جامعه فارسی زبان ما مقدور عدّه محدودی عربی دان می باشد. ولی «مخزن البکاء» به فارسی و آن هم بر خلاف سبک فارسی نویسی عهد خود، با نثری روان و زیبا نوشته شده؛ لذا بهره مندی از آن برای عده فراوان تری میسور است.

بسیاری از حکایات و عنایات منقول در کتاب بی واسطه غیر و مستقیما به واسطه خود مؤلف و به شهادت خود او نقل شده است.

به دلیل منزلت علمی مؤلّف، کتاب مشحون از آیات و روایات است، در حالی که گزینش و چینش آنها به گونه ای است که در مورد موضوعیت استفاده از آنها، نیازی به توضیح اضافی نیست.

 به دلیل منزلت علمی تألیف، این کتاب در عصر تألیف خود و بعد از آن از مصادر و منابع تألیف آثار مشابه خود قرار گرفته است.

 «مخزن البکاء» اوّلین مقتلی می باشد که تبویب  و ترتیب آن، مجلس- مجلس عنوان گرفته است. و هر«مجلس» به گونه ای تألیف و تنظیم شده است که هر کدام برای اداره مجلسی و برپایی منبر وعظ و جلسه موعظه ای برای اهل آن، کفایت می کند. این تألیف و شکل خاص آن نشانه شدت رونق برپایی مجالس وعظ و عزاداری در زمان مؤلف و در ضمن نشانه شدت نیاز آن مجالس برای تغذیه علمی نیز باشد.