کالای فیزیکی

ملاحظاتی پیرامون مبدأ و معاد

ملاحظاتی پیرامون مبدأ و معاد
ملاحظاتی پیرامون مبدأ و معاد
ملاحظاتی پیرامون مبدأ و معاد

ملاحظاتی پیرامون مبدأ و معاد

۲۲٫۰۰۰۱۷٫۶۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

در بخش اول کتاب ملاحظاتی پیرامون مبداء، در این کتاب از موقعیت عقل و احکام آن و علم و اقسام آن و نفس و عدم تجرد آن و معرفت خدای متعال و احکام آن و نیز نفی جبر و تفویض و ملاحظه ای پیرامون مسئله بداء گفتگو شده است.

در بخش دوم، ملاحظاتی پیرامون معاد، از دلیل عقلی و نقلی بر وجود معاد و معاد جسمانی و حقیقت انسان و آنچه انسان از آن آفریده شده و عوالم گذشته و عدم تجرد روح و نسبت بین روح با بدن و احوال روح در برزخ سخن رفته است.