کالای فیزیکی

پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقا نجفی اصفهانی

پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقا نجفی اصفهانی
پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقا نجفی اصفهانی
پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقا نجفی اصفهانی

پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقا نجفی اصفهانی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

... آن که در این وا نفسا به جایی رسیده باشد که مورد «عنایات رضویه» در فهم آیات قرآنی واقع شده و به توجهات مهدویه به «اشارات ایمانیه» واقف گردیده است، از مسمای اسلام و معنای قرآن و معارف ایمان کاسه پری باید نوشانیده شده باشد و لذا همو یقینا از اهل تقوی و یقین بوده وبا ریاضات شاقه شرعیه و مجاهدات جانانه به چنین مقصدی راه برده باشد.

عالم ربانی، آیت الله علامه، آقا شیخ محمد تقی نجفی اصفهانی چنین بوده و آثار به جا مانده از ایشان، از او چنین نشان می دهد.

این کتاب بیان برخی از تحفه های ایشان از سیر او در این راه و تحفه هایی از این سفر است.